• Knjige •

Vježbe u laboratoriju Balkan

Rat i mirovni proces 1991–1995.

Avid media i Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, 2018.

Haaška formula

Pioniri međunarodne pravde

Avid media i Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, 2018.

Hrvati pod KOS-ovim krilom

Završni račun Haaškog suda

Avid media i Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, 2018.

• Filmovi •

Neprijatelj naroda

CDAS – Centar za demokraciju i aktivno sjećanje i Interfilm, 2015.

Zaustavljeni glas

Interfilm, 2010.

Treći pohod

Žimbra film, FTV BiH i Interfilm, 2009.

• O autorici •

Višnja Starešina je novinarka, publicistkinja, scenaristica i redateljica dokumentarnih filmova. U svome se publicističkom i filmskom radu bavi uglavnom političkim temama iz bliže hrvatske prošlosti i njihovim manje znanim, nedovoljno istraženim, a nerijetko i kontroverznim aspektima.

Autorica je knjiga Vježbe u laboratoriju Balkan, o međunarodnome mirovnom menadžmentu u ratu nakon raspada bivše Jugoslavije, Haaška formula, o prvim pokusnim kunićima međunarodne pravde pred Haaškim sudom, EU u 100 koraka, zbirke kolumni – eseja o hrvatskome putu u EU, i Hrvati pod KOS-vim krilom, o svršetku postupaka pred Haaškim sudom.

Scenaristica je i redateljica dokumentarnih filmova Treći pohod, o infiltraciji Al Qa’ide i radikalnog islama u BiH u ratu od 1992. do 1995., Zaustavljeni glas, o posljednjim danima Vukovara i likvidaciji ranjenika iz vukovarske bolnice, te Neprijatelj naroda, o žrtvama komunističkih vlasti nakon Drugoga svjetskog rata.

Kao stalna dopisnica Večernjeg lista pri UN-u u Ženevi pratila je međunarodne mirovne pregovore o bivšoj Jugoslaviju, a bila je i posebna izvjestiteljica iz Međunarodnoga kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju u Haagu.

Piše tjedne političke kolumne za Slobodnu Dalmaciju i poslovni tjednik Lider.

Nagrade:

Zaustavljeni glas – nagrada publike na Danima hrvatskog filma 2011, Nagrada posebnog žirija na WorldFestu Houston 2015, medalja kralja Boleslawa I. Hrabrog na Međunarodnom festivalu povijesnih i ratnih filmova u Varšavi 2015.

Treći pohod – planinasti Remy za strani film, WorldFest Houston 2015.